2 percentá

Aj v roku 2017 je horolezecký klub HK Tongba príjmateľom 2 percent z dane fyzických a právnických osôb.

Zamestnanec

  • Požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
  • Vyplňte tlačivo vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
  • Najneskôr do 30. apríla 2017 doručte tieto dokumenty daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

Údaje potrebné pre poukázanie 2 %

Názov HK Tongba
Sídlo Dolné Orešany 540
919 02  Dolné Orešany
IČO 42161126
Právna forma združenie

Fyzická osoba, ktorá podáva daňové priznanie

Poukázať 2 % je možné vrámci tlačiva (typ A alebo B) daňového priznania. ODDIEL - VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona.