Aktualizácia sprievodcu pre Rozbehy

Po dlhšom čase sa mi podarilo zapracovať do sprievodcu všetky zmeny, ktoré sa udiali na rozbežškých bouldroch za viac ako rok a pol. Nebolo toho málo, tak skúsim len stručne vymenovať:

  • pribudlo približne 40 nových bouldrových problémov,
  • pribudol nový sektor Černý pásek,
  • na Bojkovej pribudli nové šutre: Turbo, Pod skvostom a Lienka,
  • vďaka Slávovi a Svišťovi pribudlo veľa bouldrov v siednom stupni.
  • boli zmenené fotografie niektorých starších bouldrov: Obývačka, Zemeguľa, Perla, Saturn, Hardcore, Blok,
  • bola upravená klasifikácia niektorých bouldrov na základe pripomienok lezcov.

Za pomoc pri zhromaždovaní podkladov a pripomienky ďakujem hlavne Jurimu Rehákovi, Lacovi Paulíkovi, Slávovi Chodúrovi a Milanovi Jamrichovi.

Aktualizované PDF si môžete stiahnuť v sekcii Sprievodcovia.

5. október 2015
Martin Kosír