Klubové stretnutie na Sekaninách

Aj tento rok sme sa 20. až 22. júna stretli na chate Smrečina pri lezeckej oblasti Sekaniny. Na chatu prišlo počas víkendu viacej ako 20 členov a ich detí.

Schôdza

Sobotnajšia schôdza bola po vynikajúcom Majovom guláši veľmi konštruktívna. Rasťo bol dobrovoľne nasilu znova zvolený za prezidenta. Miško P. bol vyhlásený za skokana roka. Rozhodli sme aj o finančných záležitostiach a nakladaní s 2 %.

Lezenie

Počasie sme mali priam ideálne chladné na ťažké prelezy, ktoré sa opäť nekonali. Za zmienku stoja len Majove prelezy Ameriky (VIII+) a previsnutej tréningovej cesty č. 26 (VIII). Ostatní členovia hľadali výzvy a prvé tohtoročné dotyky so skalou v andezitových klasikách.

30. jún 2014
Martin Kosír

Galéria: Sekaniny 2014

Sekaniny 2014