Dreveník

Lezenie na travertínových vežičkách pri Spišskom Podhradí.

 • Penzión Milano, Granč Petrovce
 • Penzión Milano, Granč Petrovce
 • Pádová (VII)
 • Vlado
 • Scooby
 • V sedielku pri Pádovej
 • Veget v tieni
 • Vlado objíma skalu
 • Vlado bouldruje
 • Glóbuska
 • Dreveník, Hodinová veža
 • Piknik pod Hodinovou vežou
 • Piknikujeme pod Hodinovou vežou
 • Dreveník, sektor Peklo
 • Dreveník, sektor Peklo, cesta Vhĺbenie (V)
 • Dreveník, západný múr v Pekle
 • Dreveník, Peklo
 • Dreveník, sektor Peklo
 • Dreveník, západný múr v Pekle
 • Spišská Nová Ves
 • Dreveník
 • Dreveník
 • Dreveník
 • Dreveník
 • Dreveník
 • Dreveník
 • Dreveník
 • Dreveník
 • Dreveník
 • Dreveník

24. júl 2012