Sprievodcovia

Veľká pec

Rozhodli sme sa vyrobiť mini sprievodcu pre Veľkú pec. Oblasť sa nachádza pri obci Prašník neďaleko Vrbového. V jaskyni sú odistené nejaké projekty, ktoré by si zaslúžili prelez.

Rozbehy

Sprievodca bol naposledy aktualizovaný 5. marca 2014. Bola pridaná Creative Commons licencia. Zakreslené sú nové bouldre v prekopanom sektore Dzýra. Tu sa nachádza momentálne asi aj najťažší prelezený boulder Chilli Con Carne (7B).

Na základe pripomienok od lezcov bola upravená klasifikácia niektorých existujúcich bouldrov: C-4 (6C+), Oné (6A+), Hranostaj (6C), Drobček (6B).